Coaching

Coaching

Czasami wszystko, co potrzebujesz, to ktoś, kto w Ciebie uwierzy

Brian Tracy

Ręka trzymająca koło ratunkowe - reprezentacja coachningu

Najczęstsze Pytania

Jak zacząć przygodę z coachingiem?

Najłatwiej na to pytanie odpowiedzieć po prostu: zapisz sie na kurs, szkolenie czy studia podyplomowego z tego obszaru. Jednak zdeycydowanie zanim to zrobisz: poczytaj o coachingu, obejrzyj kilka sesji coachingowych, skonsultuj swój plan z ekspertem, a najefektywniej będzie, gdy sam zapiszesz się na sesje i doświadczysz coachingu „na własnej skórze”. Ważne jest by pamiętać, iż kursy coachingowe są bardzo różnej jakości i by kierować się wyborem tegoż kursu nie tylko ceną, ale i rekomendacjami absolwentów, akredytacjami i kadrą, która prowadzi zajęcia.

Czy coaching to ściema i manipulacja?

W obecnych czasach całkiem dużo osób zadaje sobie to pytanie. Jest to głównie skutkiem masowego wykorzystywania coachingu do różnych obszarów życia. Mamy już coachów dietetycznych, ekonomicznych, sportowych, sex-coachów czy wszelkich coachów (o zgrozo!) ezoterycznych. Taka sytuacja doprowadziła do wypaczonego spojrzenia na ten, skądinąd, fantastyczny sposób rozwijania się. Coaching jest prcesem, który ma na celu „pomóc danej osobie wzmacniać i doskonalić jej działania, poprzez refleksję nad tym jak stosuje konkretną umiejętność lub wiedzę” (za”Sara Thorpe). Coaching to po prostu jedno z wielu narzędzi, które można wykorzystywać we własnym rozwoju. Prawidłowo prowadzony proces coachingu NIE JEST manipulacją, choć na rynku funkcjonuje wielu „kołczów”, którzy zamiast nieść pomoc w rozwoju mocno 'ściemniają”.

Czy coaching jest skuteczny?

Skuteczność coachingu może być zróżnicowana w zależności od wielu czynników, takich jak jakość relacji coach-klient, doświadczenie coacha, otwartość klienta na proces oraz konkretny kontekst i cele coachingu. Niemniej jednak, badania i opinie osób korzystających z coachingu wskazują na kilka korzyści i pozytywnych skutków:

Osiąganie celów: Wiele osób zgłasza, że coaching pomaga im jasno określić cele, skupić się na istotnych kwestiach oraz skuteczniej dążyć do ich osiągnięcia.

Samorozwój: Coaching może przyczynić się do zwiększenia samoświadomości i samorozwoju. Pomaga zrozumieć swoje mocne strony, słabe strony oraz obszary do poprawy. Lepsze zarządzanie czasem: Klienci często zgłaszają poprawę umiejętności zarządzania czasem i priorytetami po udziale w procesie coachingowym.

Motywacja: Coaching może działać motywująco, wspierając klienta w określaniu priorytetów, pokonywaniu przeszkód oraz utrzymywaniu wysokiego poziomu zaangażowania.

Poprawa umiejętności komunikacyjnych: W ramach coachingu pracuje się nad umiejętnościami komunikacyjnymi, co może prowadzić do poprawy relacji zawodowych i osobistych.

Redukcja stresu: Klienci często doświadczają redukcji stresu i lepszego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Zmiany zawodowe: Coaching może być skutecznym narzędziem w przypadku zmiany kierunku zawodowego, rozwijania umiejętności przywódczych czy przygotowania do nowych wyzwań.

Warto jednak pamiętać, że skuteczność coachingu zależy także od aktywnego uczestnictwa klienta, gotowości do pracy nad sobą oraz otwartości na zmiany. Dlatego też dobre dopasowanie coacha do klienta oraz jasne określenie celów są kluczowe dla osiągnięcia pozytywnych efektów.

Jaka jest różnica między coachingiem a mentoringiem?

Coaching i mentoring to dwa różne podejścia do wsparcia i rozwoju osobistego, choć obie metody mogą wykorzystywać podobne narzędzia i techniki. Coaching zazwyczaj koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Coach pomaga klientowi zidentyfikować cele, rozwijać umiejętności i opracowywać plan działania. W mentoringu natomiast, mentor dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą, często pomagając w rozwoju zawodowym poprzez udzielanie praktycznych wskazówek, których nie ma w procesie coachingu.

Co to jest koło życia?

Coachingowe narzędzie „koło życia” to graficzne przedstawienie różnych obszarów życia klienta, które może pomóc w identyfikowaniu obszarów do pracy i ustalaniu priorytetów. „Koło życia” jest jednym z wielu narzędzi stosowanych w procesie coachingu do zrozumienia sytuacji życiowej klienta oraz do opracowania celów i strategii działania.

Jaka jest dobra literatura coachingowa?

Oczywiście na rynku istnieje bardzo wiele pozycji dotyczących coachingu. „Buumowe polecajki” przedstawiają się następująco: „Podręcznik coachingu” Sary horpe i Jackie Clifford, „Coaching efektywności” Johna Whitmore’a, „Psychologia coachingu kadry menedżerskiej. Teoria i zastosowanie” Bruce’a Pleiera oraz „Fundamenty coachingu” Davida Rock’a i Lindy Page. Polskie opracowanie godne poleceni to praca pod redakcją Pawła Smółki „Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów”.