Szczęście

Szczęście

Szczęście to więcej niż po prostu chwilowa przyjemność. To także poczucie, że Twoje życie ma sens i cel.

Martin Seligman

IMG_0905 2

Najczęstsze Pytania

Co to jest szczęście?

Pojęcie szczęścia jest bardzo subiektywne i wielowymiarowe, dlatego też dość trudno je precyzyjnie zdefiniować. Jedna z czołowych badaczek szczęścia – Sonya Lyubomirsky definiuje je jako „doświadczenie radości, zadowolenia lub dobrostan połączony z poczuciem, że czyjeś życie jest dobre, znaczące i wartościowe”. Oznacza to, że szczęście jest związane z doświadczeniami oraz działaniami, które pociągają za sobą pozytywne emocje oraz dają nam głębsze poczucie celu i sensu w naszym życiu. Doszła do wniosku, że wpływ na nasze szczęście ma to na czym skupiamy uwagę, możemy tym kierować (zbytnie skupianie uwagi na sobie nam nie służy). Szczęśliwi ludzie –patrzą na pełną połowę szklanki. Żeby jednak zobaczyć czy szklanka jest w połowie pełna czy pusta, musisz dostrzegać szklankę (świadomość), dopiero potem możesz kierować uwagę.

Od czego zależy szczęście?

S. Lyubomirsky wyróżniła 12 aktywności, które dają poczucie szczęścia:
1) Wyrażaj wdzięczność, ćwicz optymizm.
2) Nie zamartwiaj się.
3) Praktykuj życzliwość.
4) Buduj bliskie relacje z ludźmi.  5) Ćwicz zaradność.
6) Wybaczaj.
7) Rób to co cię naprawdę wciąga.
8) Czerp radość z życia.
9) Dbaj o ciało i sprawność fizyczną.
10) Działaj z zaangażowaniem.
11) Rozwijaj się duchowo.
Genetyka ma duży wpływ na poziom szczęścia – zgodnie z tym, co udowodnili naukowcy, chodzi aż o 50 % poziomu naszej satysfakcji z życia. Jednocześnie zewnętrzne okoliczności i wydarzenia, które się nam przytrafiają, odpowiadają jedynie za 10 % odczuwanego przez nas poczucia szczęścia. Oznacza to, że cokolwiek dzieje się w naszym życiu, faktycznie wpływa to na nasz dobrostan, ale nie tak bardzo, jak myślimy. Na pozostałe 40 % szczęścia mają wpływ nasze celowe działania. Oznacza to, że naszymi czynami możemy podwyższyć nasz poziom szczęścia aż o 40 proc. – nawet jeśli nie wygraliśmy na loterii, jeśli chodzi o „szczęśliwe geny”.

Jakie są podstawowe koncepcje szczęścia?

Możemy wyróżnić hedonistyczną koncepcję szczęścia oraz eudajmonistyczną koncepcję szczęścia. Koncepcja hedonistyczna dobrostanu to subiektywne, emocjonalne, dobre samopoczucie lub szczęście. Oznacza częste doświadczanie przyjemnych emocji i rzadkie odczuwanie negatywnych emocji. To też satysfakcja z własnego życia. Koncepcja eudajmonistyczna dobrostanu to szeroko rozumiane poczucie dobrostanu i pozytywnej oceny siebie w odróżnieniu do przyjemności samej w sobie. Dobrostan rozumiany jako dążenie do perfekcji w swoim życiu (C. Ruff, C. Keyes) rozumianej jako wykorzystanie swojego potencjału. Istotny jest aspekt samorealizacji (A. Maslow), który odwołuje się do wewnętrznej wolności i działania w zgodzie ze swoimi przekonaniami.

W Jaki Sposób Można Osiągnąć Szczęście

Model PERMA wprowadzony przez D. Seligmana w psychologii pozytywnej to model określający 5 elementów dobrego życia.
PERMA to skrót od angielskich słów:

P – Positive emotions/ POZYTYWNE EMOCJE,
np. radość, uznanie, komfort, inspiracja, nadzieja czy ciekawość
Skoncentrowanie się na pozytywnych emocjach to:
1) Umiejętność pozostania optymistą i spojrzenia na swoje przeszłe, teraźniejsze i przyszłe życie z jasnej perspektywy.
2) Gromadzenie i celebrowanie chwil radości, zadowolenia, przyjemności, akceptacji, miłości.
3) Wybór tego na czym chcemy się skoncentrować.
Pielęgnowanie pozytywnych emocji zwiększa nasze poczucie dobrostanu.

Co możesz zrobić?
1) Zauważaj każdy pozytywny aspekt Twojego życia.
2) Koncentruj swoją uwagę na tym co masz, a nie na tym, czego nie masz.
3) Doceniaj i odczuwaj wdzięczność.
4) Celebruj chwile i drobne przyjemności.
5) Zadbaj o swoje ciało, umysł i duszę.
6) Obudź swoje wewnętrzne dziecko i świadomie dostarczaj sobie więcej radości.
7) Rób więcej tego co sprawia Ci przyjemność

E – Engagement/ ZAANGAŻOWANIE
także ‘Flow’ lub ‘State’, czyli przepływ/stan, w którym wszystko związane z daną sytuacją jest prawidłowe.
Zaangażowanie oznacza także minimalizowanie znaczenia czynników przeszkadzających/ zakłócających pracę, na rzecz koncentracji na wykonywanej aktywności.
Działania, w które jesteśmy zaangażowani zalewają organizm pozytywnymi hormonami, które podnoszą poczucie dobrego samopoczucia. To właśnie ZAANGAŻOWANIE pomaga nam pozostać uważnymi i obecnymi oraz w pełni skoncentrować się na tu i teraz.
Wszyscy potrzebujemy w naszym życiu czegoś, co pochłonie nas bez reszty wywołując stan „flow”, czyli totalnego zanurzenia się w zadaniu lub czynności.

Co możesz zrobić?
1) Wykonuj działania, w które angażujesz się bez reszty.
2) Stanu „flow” możesz doznać również w czasie takich czynności jak gra na instrumencie, uprawianie sportu, taniec, praca nad ciekawym projektem.
3) Zaangażowanie sprawia, że wszystko co robisz będzie nie tylko efektywne, ale także będzie przynosiło dużo lepsze efekty, a Ty będziesz bardziej zadowolony.

R – Relationships/ RELACJE,
tj. przebywanie wśród ludzi, współpraca.
1) Relacje i więzi społeczne mają kluczowe znaczenie dla naszego życia.
2) Szczęście przede wszystkim zależy od naszych relacji z samym sobą.
3) Jesteśmy istotami społecznymi, stąd podstawowa potrzeba zdrowych i wspierających relacji międzyludzkich.
4) Dobre relacje z rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami, współpracownikami i przyjaciółmi są kluczowym składnikiem dobrostanu.
5) Związki z innymi ludźmi zapewniają nam poczucie miłości, bliskości, akceptację, a także wsparcie w trudnych momentach, kiedy ciężko jest sobie poradzić samemu.

Co możesz zrobić?
1) Dbaj o wartościowe i głębokie relacje z ludźmi.
2) Pamiętaj, że ważna jest jakość relacji, a nie ich ilość.
3) Szukaj związków, w których czujesz zaufanie, bliskość, akceptację i miłość.
4) Pielęgnuj relacje, w których nie musisz nikogo udawać, zawsze możesz być w pełni sobą, rozmawiać o istotnych dla Ciebie sprawach, otrzymywać i dawać wsparcie.
5) Pielęgnuj relacje jak rośliny – podlewaj, dbaj o nie, nie zostawiaj na długi czas bez opieki.

M – Meaning/ POCZUCIE SENSU,
znaczenia wykonywanej aktywności.
1) Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „po co żyję”? może okazać się kluczowym elementem, który doprowadzi nas do wewnętrznego spełnienia. W celu znalezienia sensu życia warto zastanowić się nad swoją „drogą serca”.
2) Religia i duchowość nadają sens życiu wielu ludzi, podobnie jak praca, wychowywanie dzieci, wolontariat lub twórcze wyrażanie siebie.

Co możesz zrobić?
1) Zastanów się, czy to co robisz ma dla Ciebie sens?
2) Czy widzisz w tym co robisz jakąkolwiek głębię?
3) Czy spełniasz się w tym co robisz?
4) Nadaj swojemu życiu sens, sam go zdefiniuj i żyj w zgodzie z nim.

A– Accomplishment/ Achievement/ OSIĄGNIĘCIA,
które są nam potrzebne do tego, abyśmy mogli się rozwijać i kwitnąć.
1) Posiadanie celów i ambicji życiowych może pomóc nam osiągnąć rzeczy, które dają nam poczucie spełnienia.
2) Powinniśmy wyznaczać sobie realistyczne cele, które są możliwe do osiągnięcia, a samo włożenie wysiłku w ich osiągnięcie może już dać nam poczucie satysfakcji.
Kiedy jednak udaje nam się finalnie osiągnąć nasze cele, zazwyczaj towarzyszy temu poczucie dumy i spełnienia.

Co możesz zrobić?
Wyznaczaj i osiągaj założone cele. To jeszcze bardziej zmotywuje Cię do dalszych działań i sprawi, że wzrośnie Twoje poczucie zadowolenia i szczęścia.