Insight

Insight Discovery

Jestem w stanie kontrolować tylko to, czego jestem świadom. To, czego nie jestem świadom ma kontrolę nade mną. Swiadomość daje mi władzę.

John Whitmore

Insight

Najczęstsze Pytania

Czym jest Insights Discovery?

Insights Discovery™ znajduje zastosowanie tam, gdzie ważne jest budowanie efektywności własnej i zespołowej, rozwijanie własnego potencjału, praca nad podwyższaniem jakości komunikowania się wewnątrz organizacji, jak i z klientem zewnętrznym. Podstawą do pracy rozwojowej jest profil indywidualny Insights Discovery™, tworzony na podstawie kwestionariusza wypełnianego online. Profil pomaga pogłębić wiedzę na temat samego siebie, swojego indywidualnego stylu działania w organizacji i sposobu komunikowania się z innymi osobami w środowisku pracy.

Czym jest profil indywidualny Insights Discovery?

Profil indywidualny Insights Discovery™ – w wersji podstawowej – zawiera informacje z zakresu: ogólnego stylu funkcjonowania pracownika w organizacji, mocnych i słabych stron, wartości wnoszonych do zespołu, komunikowania się i pokonywania barier, budowania relacji w kontaktach z innymi ludźmi, sposobu podejmowania decyzji, nieuświadomionych aspektów wizerunku, typu antagonistycznego, wskazówek dotyczących dalszego rozwoju. Profil może zawierać również dodatkowe informacje dotyczące indywidualnego stylu uczenia się, zarządzania (strategii kierowania, metod motywacji, stylu kierowania), stylu budowania relacji z klientem, posiadanych mocnych i słabszych stron na każdym etapie procesu sprzedaży. W profilu indywidualnym Insights Discovery™ znajdziesz też konkretne wskazówki dotyczące Twojego dalszego rozwoju. 

Czy można zmienić swoją osobowość?

Temperament jest uwarunkowany genetycznie i stosunkowo trudno go zmienić. Posiadamy jednakże cechy osobowości, które możemy rozwijać i kształtować. Praca z profilem Insights Discovery, daje głębszy wgląd w siebie, ponieważ otrzymujemy informację zwrotną o swoich mocnych i słabszych stronach, o obszarach, które są mniej uświadomione, ale o których warto wiedzieć. Podnoszenie samoświadomości jest drogą do zrozumienia siebie oraz zrozumienia innych ludzi. Nie możemy zmienić swojej osobowości, ale możemy wybrać to, w jaki sposób reagujemy na różne sytuacje.

Jaką wartość ma wiedza o preferencjach poznawczych Insight Discovery?

Model Insights Discovery™ zakłada, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Jest unikalnym sposobem rozwijania indywidualnych i zespołowych kompetencji zawodowych, uwzględniając przy tym odmienność typów osobowości oraz nasze indywidualne preferencje poznawcze. Wskazuje jak najskuteczniej wykorzystać swój potencjał w różnych sferach funkcjonowania oraz jak zaadaptować własne zachowanie do zmieniających się warunków otoczenia (nowych zadań, wyzwań, zmian organizacyjnych).