Motywacja

Motywacja

Nagrody i kary mogą zmienić zachowanie, ale nie zmienią postaw i motywów wewnętrznych człowieka.

Alfred Adler

IMG_0912 2

Najczęstsze Pytania

Dlaczego motywacja jest ważna?

Motywacja jest ważna, ponieważ stanowi siłę napędową, która popycha nas do działania, przekraczania granic i osiągania satysfakcji z życia. Bez motywacji trudno byłoby utrzymać pozytywne nastawienie i skutecznie dążyć do swoich celów. Odgrywa ona kluczową rolę z kilku powodów:
1) Daje radość z działania
2) Pozwala przezywciężać trudności
3) Umożliwia realizację, wspomnianych powyżej , celów
4) Stymuluje do działania i powoduje wzrost produktywności
5) Kształtuje pozytywne myślenie
6) Sprzyja rozwojowi osobistemu
7) Podtrzymuje zaangażowanie i energię

Czy istnieje motywacja zewnętrzna?

Według wikipedii motywacja to stan gotowości organizmu do podjęcia określonego zadania. Będąc w zgodzie z tą definicją, musimy uznać, że motywacja jest TYLKO wewnętrzna. Mówiąc o motywacji zewnętrznej często mylimy ją po prostu z tzw. motywatorami, które oczywiście mogą płynąc zarówno z wewnątrz jak i zewnątrz.

Co może motywować i dlaczego nagrody nie zawsze wpływają pozytwnie na naszą motywację?

Oczywiście systemów motywacyjnych jest bez liku i zawierają w sobie setki rozwiązań, które na niektórych działają bardziej, na innych mniej. Motywować może wysoka pensja, benefity, rozwój, atmosfera w pracy, sensowność zadań, własna satysfakcja, itp. Dużą wagę w wielu organizacjach przykłada się do premii lub nagród finansowych. Według Alphiego Kohna nagrody jednak nie motywują z kilku powodów. Twierdzi on na przykład, że nagroda jest formą kary. Kara i nagroda bowiem są dwiema stronami tego samego medalu, zatem również nagroda może stać się narzędziem manipulacji. Nieprzyznanie nagrody, które pracownik się spodziewa, w zasadzie niczym nie różni się od kary. Nagrody pogarszają relacje między pracownikami oraz często zniechęcają do podejmowania ryzyka (pracownik zachęcany do myślenia o nagrodzie jest mniej skłonny do szukania nowych możliwości). Według autora za pomocą nagrody można osiągnąć tylko jedno: chwilowe posłuszeństwo.

Jakie sa najważniejsze czynniki, powodujące zaangażowanie ?

W 2019 roku organizacja ADP Research Institute przeprowadziła badania, których celem był pomiar stopnia zaangażowania i ustalenie czynników, które dają największe szanse na zatrzymanie ludzi w firmie. W badaniach brało udział około 19 tysięcy osób. Wyodrębniono 8 stwierdzeń, które wychwytują emocjonalne i mentalne symptomy zaangażowania. Oto one:
1) Jestem entuzjastą misji swojego przedsiębiorstwa
2) W pełni rozumiem czego sie ode mnie oczekuje w pracy
3) Otaczaja mnie ludzie, o tych samych wartościach, które i ja posiadam
4) Każdego dnia mam możliwość wykorzystania swoich zasobów
5) Moi koledzy z zespołu mogą na mnie liczyć
6) Wiem, że zostanę doceniony za to, że dobrze wykonuję swoja pracę
7) Wierzę w efektywną przyszłość mojej firmy
8) W mojej pracy jestem zachęcany do rozwoju.
Badanie objęło 19 krajów.

Jak działa pozytywna motywacja?

Pozytywna motywacja przyczynia się do zwiększenia satysfakcji z życia, poprawy samopoczucia i lepszego funkcjonowania zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. To silne narzędzie, które może pomóc jednostkom pokonywać trudności, realizować cele i doświadczać pełniejszego życia. Działa na zasadzie wzmacniania pozytywnego zachowania poprzez nagradzanie, podkreślanie korzyści oraz wspieranie zdrowych i konstruktywnych działań. Jakie aspekty charakteryzują działanie pozytywnej motywacji?
1) Tworzenie pozytywnego środowiska
2) Inspirujące i satsfakcjonujące cele
3) Bazowanie na mocnych stronach w rozwijaniu kompetencji osobistych
4) Pozytywne myślenie
5) Działanie opierające się na własnych wartościach