Zarządzanie sobą

Zarządzanie sobą

Zrobione jest lepsze od doskonałego.

Sheryl Sandberg

IMG_0920

Najczęstsze Pytania

Jak zarządzać swoim czasem w kontekście pracy zawodowej?

Paradoksem jest fakt, że im więcej mamy narzędzi do organizowania swojej pracy i komunikowania się z innymi, tym więcej mamy problemów z zarządzaniem swoim czaem w pracy. Oto kilka prostych zasad zarządzania czasem w kontekście pracy zawodowej:

Planowanie: Sporządź codzienny plan lub listę zadań do wykonania, priorytetyzując najważniejsze zadania.
Priorytetyzacja: Skoncentruj się na najważniejszych i najpilniejszych zadaniach, unikając rozpraszających czynników.
Techniki Pomodoro: Wypróbuj technikę „Pomodoro”, która polega na 25-minutowych okresach intensywnej pracy, z krótkimi przerwami.
Unikaj multitaskingu: Skup się na jednym zadaniu naraz, aby zwiększyć efektywność i jakość pracy.
Delegowanie: Jeśli to możliwe, przekazuj zadania innym, aby skoncentrować się na swoich kluczowych obowiązkach.
Zarządzanie pocztą mailową: Przydziel określone bloki czasowe na sprawdzanie i odpowiadanie na e-maile, aby uniknąć ciągłego rozpraszania.
Przerwy i odpoczynek: Zaplanuj krótkie przerwy, aby odświeżyć umysł i zwiększyć produktywność.
Technologia i narzędzia: Korzystaj z narzędzi do zarządzania czasem, takich jak kalendarze online czy aplikacje do śledzenia postępów.
Samopielęgnacja: Dbaj o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, ponieważ wpływa to na ogólną wydajność w pracy.
Analiza i dostosowanie: Regularnie oceniaj, jak spędzasz swój czas i dostosuj swoje metody zarządzania czasem w zależności od potrzeb i wydajności.

Pamiętaj, że skuteczne zarządzanie czasem to proces, który wymaga świadomości i stałego dostosowywania się do zmieniających się warunków.

O czym warto pamiętać w sytuacji zmiany?

Zmiany toczą się na naszych oczach codziennie i choć czasem ich nie dostrzegamy na bieżąco to z perspektywy czasu widzimy wiele różnic w naszym wyglądzie, sposobie myślenia, przekonaniach itp. Są jednak zmiany nagłe, niezależne od nas i widoczne „tu i teraz”. Jak do nich podejść? O czym pamiętać? Otóż w zarządzaniu sobą w sytuacji zmian bardzo istotne są:

Elastyczność: Bądź elastyczny i gotowy na dostosowanie się do nowych warunków.
Akceptacja: Przyjmuj zmiany jako naturalną część życia i pracy.
Pozytywne podejście: Skup się na pozytywnych aspektach zmian i możliwościach, jakie przynoszą.
Dostosowanie celów: Dostosuj swoje cele do nowych okoliczności.
Komunikacja: Aktywnie uczestnicz w komunikacji, dziel się informacjami i pytaj, gdy czegoś nie rozumiesz.
Samorozwój: Stosuj podejście do nauki i rozwijaj nowe umiejętności, które mogą być przydatne w nowych warunkach.
Zarządzanie stresem: Ucz się skutecznych technik radzenia sobie ze stresem, aby utrzymać równowagę emocjonalną.
Zachowanie perspektywy: Patrz na zmiany z szerszej perspektywy, zastanawiając się, jak mogą przyczynić się do długoterminowego rozwoju.
Współpraca z innymi: Współpracuj z innymi, dzieląc się pomysłami i wspierając się nawzajem.
Monitorowanie postępów: Regularnie oceniaj postępy i dostosowuj strategie, gdy jest to konieczne.

Zarządzanie sobą w sytuacji zmian wymaga również świadomości, iż większość z nas przechodzi przez uniwersalne etapy reakcji na zmianę. Są nimi: zaprzeczanie, opór, badanie i zaangażowanie. Zatem, jeśli odczuwasz wiele „negatywnych” emocji, związanych ze zmianami to wiedz, iż jest to zjawisko dość powszechne.

Jak dbać o efektywność w sytuacji stresu?

Stres to reakcja organizmu na sytuacje, które są postrzegane jako wyzwania, groźne lub trudne do poradzenia sobie. Jest to naturalna odpowiedź fizjologiczna i psychologiczna na bodźce, zwane stresorami, które mogą pochodzić zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

W sytuacji stresowej organizm mobilizuje się do działania, uruchamiając mechanizmy obronne. Odpowiedź stresowa może obejmować różne aspekty, takie jak zwiększone wydzielanie hormonów stresu (np. kortyzolu i adrenaliny), przyspieszone bicie serca, wzmożone napięcie mięśni, a także zmiany w funkcjonowaniu układu nerwowego.

Istnieją dwa główne rodzaje stresu:
Stres pozytywny (eustres): Jest to rodzaj stresu, który może motywować do działania, pobudzać do osiągania celów i wpływać pozytywnie na wydajność.
Stres negatywny (distres): To stres, który może prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych i psychologicznych. Jest to rodzaj stresu, który przekracza zdolności adaptacyjne jednostki.

Aby dbać o efektywność w sytuacji mocnego stresu, warto:
1) Skupić się na głębokim oddychaniu, co pomaga obniżyć poziom stresu i poprawić koncentrację.
2) Zidentyfikować najważniejsze zadania i skoncentrować się na nich, unikając rozpraszaczy.
3) Rozbić zadania na mniejsze kroki, co ułatwi skoncentrowanie się na jednym elemencie jednocześnie.
4) Zakładać realistyczne cele, aby uniknąć dodatkowego stresu związanego z niemożnością spełnienia oczekiwań.
5) Regularnie robić przerwy na krótkie spacery, ćwiczenia relaksacyjne czy medytację, aby złagodzić napięcie.
6) Rozmawiać z bliskimi lub kolegami o uczuciach i problemach związanymi ze stresem.
7) Zadbać o sen. Upewnij się, że masz odpowiednią ilość snu, ponieważ brak snu może pogorszyć stres i wpłynąć na efektywność.
8) Starać się myśleć racjonalnie. Zastanów się nad realnymi konsekwencjami sytuacji, unikaj katastrofizowania.

W razie potrzeby, skonsultuj się z profesjonalistą, aby uzyskać wsparcie psychologiczne. Dbanie o efektywność w sytuacji mocnego stresu wymaga świadomości własnych potrzeb, umiejętności radzenia sobie z emocjami i podejścia do problemów w sposób realistyczny.

Jak zarządać swoimi emocjami?

Truizmem wydaje się stwierdzenie, iż zarządzanie emocjami to kluczowa umiejętność, istotna zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Ale w istocie tak jest! Aby skutecznie zarządzać swoimi emocjami, ważne jest rozwijanie świadomości emocji poprzez ich rozpoznawanie i nazwanie. Akceptacja własnych uczuć bez oceniania ich jako dobrych czy złych jest kolejnym istotnym krokiem. Warto poszukiwać zdrowych wyjść dla emocji, wyrażając je konstruktywnie poprzez sztukę, pisanie czy rozmowy z bliskimi.

Ciekawostka: Osoby zwyczajowo smutne oceniają podejmowane działania jako trudniejsze, niż jest w rzeczywistości i zgodnie z tą oceną reagują wysokim wzrostem ciśnienia krwi już przy prostych aktywnościach. W rezultacie wzrost trudności wyzwań życiowych prowadzi do szybkiego poczucia niemożności sprostania zadaniu i wycofania się z aktywności, np. poddania się. (za: Daniel Jerzy Żyżniewski, Emocje i nastrój, wyd. Zwierciadło)

Rozwój osobisty. Od czego zacząć?

Rozwój osobisty to proces systematycznego doskonalenia swoich umiejętności, zdobywania nowych kompetencji, zwiększania samoświadomości i dążenia do maksymalnego wykorzystania swojego potencjału, swoich talentów. Obejmuje on różne obszary życia, takie jak kariera zawodowa, życie osobiste, relacje interpersonalne, zdrowie czy umiejętności życiowe.

Mocno upraszczając to pojęcie, można stwierdzić, iż elementy rozwijania się obejmują:
Edukację i umiejętności zawodowe. Zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z pracą, doskonalenie kompetencji zawodowych, uczestnictwo w szkoleniach i kursach.
Samorozwój psychiczny i emocjonalny. Praca nad inteligencją emocjonalną, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, zrozumienie własnych emocji i motywacji.
Zdrowie fizyczne. Dbanie o zdrowie poprzez aktywność fizyczną, zdrową dietę, regularne badania lekarskie i odpowiedni sen.
Relacje interpersonalne. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, budowanie zdrowych relacji, praca nad empatią i rozumieniem innych.
Rozwój umiejętności społecznych. Uczestnictwo w grupach, klubach czy organizacjach społecznych, które pozwalają rozwijać umiejętności współpracy i pracy zespołowej.
Zarządzanie czasem i planowanie. Skuteczne planowanie działań, efektywne zarządzanie czasem, priorytetyzacja zadań.
Rozwój duchowy. Poszukiwanie sensu życia, rozwijanie wartości duchowych, praktyki medytacyjne czy refleksyjne.
Poznanie samego siebie. Badanie własnych celów, wartości, pasji i aspiracji, co pozwala na lepsze zrozumienie swojej tożsamości.

Rozwój osobisty to proces, który pozwala jednostce stawać się bardziej kompetentną, elastyczną i satysfakcjonującą w różnych aspektach życia. Jest to inwestycja w siebie, mająca na celu osiągnięcie pełni potencjału i życie bardziej zgodne z własnymi wartościami i aspiracjami. Zawsze rozwój osobisty warto zacząć od autorefleksji w kontekście swoich mocnych i słabych stron, następnie ustalić cele, uśtalić ścieżki prowadzące do tych celów i ….konsekwentnie z determinować je realizować. Proste? Teoretycznie tak, jednak w praktyce bywa różnie.